Easy-Fly

Easy-Fly

Létejte beze strachu

Základní výcvik RC pilota – 1 hodina

750 

Kategorie:

Po absolvování tohoto kurzu budete schopni bezpečně ovládat model letadla (bez podvozku) ve všech základních režimech letu – od startu do přistání s i bez motoru. Kurz je vhodný pro úplné začátečníky.

 

1.  hodina

Seznámeni se základní problematikou letu. Proč letadlo letí, jaké síly na letoun za letu působí. Základní názvosloví jednotlivých částí letounu. Vliv ovládacích ploch na let. Seznámení s modelářskou elektronikou. (15 min)

Učitel vystoupá s modelem do bezpečné výšky a žák pomocí druhého vysílače ovládá sestupný let bez využití motoru, přičemž se snaží udržet rovný a sestupný směr. (15 min) Učitel vystoupá s modelem do bezpečné výšky a žák pomocí druhého vysílače ovládá sestupný let bez využití motoru, přičemž se snaží zatáčet a srovnat let do požadovaného směru a snaží se udržet plynulý sestupný směr letu. (30 min)

 

2. hodina

Opakování zkušeností z 1. hodiny – let rovně a v zatáčkách. (30 min)

Vysvětlení teorie letu se zapnutým motorem. (10 min)

Učitel vystoupá s modelem do bezpečné výšky a žák pomocí druhého vysílače zapne motor a snaží se udržet model v přímém stoupavém letu. (20 min)

 

3. hodina

Opakování zkušeností z 2. hodiny – let rovně, v zatáčkách, stoupání. (20 min)

Učitel vystoupá s modelem do bezpečné výšky a žák pomocí druhého vysílače zapne motor a snaží se stoupat v krouživém letu. (20 min)

Vysvětlení startu z ruky. (5 min)

Učitel hází žákovi model z ruky a žák se snaží model udržet v přímém stoupavém letu. (3x start po 5 min)

 

4. hodina

Opakování zkušeností ze 3. hodiny. (15 min)

Žák samostatně provede start z ruky (3x start po 5 min)

Vysvětlení teorie letu po okruhu a přistání (5 min)

Nácvik letu po okruhu v bezpečné výšce (5x po 3 min)

Nácvik přistání. (10 min)

 

5. hodina

Opakování zkušeností ze 4. hodiny. (15 min)

Nácvik přistání. (15x 3 min)

 

6. hodina

Žák ovládá model pouze svým ovladačem. Učitel slovně poukazuje na chybu žáka.

Nácvik nestandardních situací (pády, vývrtky).